Welkom bij THB softbal

Welkom op website van THB. Onze club is opgericht in 1952, dus vorig jaar 1 april bestonden wij 60 jaar. Wij zijn een kleine knusse vereniging, die bewust gekozen heeft voor de breedtesport.
Heeft u kinderen, of vindt u het zelf leuk om deze sport te beoefenen, kom dan gerust eens kijken op ons mooie complex op Eindenhout.

We wensen u veel plezier met het bezichtigen van de website.

Met vriendelijke groeten namens het volledige bestuur,

F.A. Lasschuit (Voorzitter)

Bestuursmededelingen

Opzeggen

Dit diende te gebeuren vóór 1 november 2013, dit in verband met eventuele overschrijvingen..
Vanaf 1 december 2013 zijn hieraan kosten verbonden, zijnde de bondscontributie 2014. (t/m 17 jaar € 23.50, vanaf 18 jaar € 55,50)

Let op : Bij opzeggingen na 1 april 2014 is de volledige contributie verschuldigd.

Bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op donderdag 13 februari 2014.
Heeft u punten die wij moeten bespreken, dan kunt u die doorgeven aan Hans Kaart. (ha.kaart@quicknet.nl)

 

Recente verslagen